Experts en Dret Administratiu

CUCH-AGUILERA LEGAL és un despatx d’advocats especialitzat en dret administratiu i del sector públic. Va ser inaugurat l’any 2003 a Barcelona pels advocats Miquel Cuch Arguimbau i Jordi Aguilera Cuchillo.

Els socis fundadors compten amb una llarga experiència en l’exercici de l’advocacia i amb una consolidada trajectòria docent a la universitat i en diverses entitats i corporacions. A més s’han envoltat d’un equip de professionals altament especialitzats per assessorar als seus clients en matèries com les expropiacions, l’urbanisme, la contractació administrativa o els expedients de responsabilitat patrimonial de l’Administració, entre altres

Els nostres serveis

  • Assessoria jurídica i tècnica, redacció d’informes.
  • Assessoria jurídica i tècnica, redacció d’informes.
  • Redacció de plans, projectes i programes
  • Redacció de convenis i expedients de contractació pública.
  • Formulació d’escrits, reclamacions i al·legacions.
  • Defensa lletrada en recursos administratius i judicials.
  • Formació jurídica especialitzada.
  • Conferències davant col·lectius o grups empresarials.

Socis Fundadors

Els socis fundadors del bufet són llicenciats en dret per la Universitat de Barcelona i exerceixen com advocats del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Tots dos compten, a més, amb una formació continuada en les més prestigioses escoles i corporacions, per donar un millor servei als seus clients.

Jordi Aguilera

Jordi Aguilera

Soci Fundador
Miguel Cuch

Miguel Cuch

Soci Fundador

El compromís del despatx amb la vida econòmica i social del nostre país es tradueix en la seva participació en comissions, actes, conferències o sessions divulgatives organitzades per entitats com la Fira de Barcelona, la patronal Foment del Treball, el Col·legi d’Advocats de Barcelona o la Societat Catalana d’ Ordenació del Territori, entre d’altres.

La trajectòria dels socis del bufet ha girat entorn del convenciment que l’administració està al servei del conjunt de la societat , i ha d’actuar amb la menor afectació dels drets individuals. Quan aquest principi bàsic no es respecta, ha de ser objecte de la corresponent resposta amb els mitjans jurídics que el mateix ordenament posa a la seva disposició.

Altres membres de l’equip

El despatx compta amb diversos advocats especialitzats en les àrees d’actuació del despatx, i amb personal de l’àrea d’administració. La formació continuada, la dedicació intensa a cada expedient i el coneixement del sector dels nostres professionals és una garantia de servei per als nostres clients.

Col·laboradors tècnics

La complexitat d’alguns sectors fa que en ocasions, les qüestions plantejades superin qualsevol disciplina tècnica o jurídica. Per això l’equip al servei del client es completa amb una xarxa de col·laboradors tècnics (arquitectes, enginyers, economistes, etc.) , i jurídics (fiscal, mercantil, penal, civil, etc.), que garanteixen els millors coneixements i dedicació en el seguiment dels expedients.

La intervenció de l’Administració en la vida de les empreses i dels particulars és cada vegada més intensa i complexa. Per això, és necessari comptar amb un assessorament especialitzat tant per dur a terme un projecte patrimonial o empresarial, com en cas de resultar afectat per algun expedient administratiu.

CUCH-AGUILERA LEGAL es posa a la seva disposició, des del seu despatx a Barcelona, per assessorar-los i defensar-los en qualsevol expedient relacionat amb el dret administratiu i el sector públic.

El nostre despatx ofereix els seus serveis amb total independència professional, honestedat, vocació de defensa dels drets del client i dedicació orientada a l’obtenció de resultats: l’objectiu del despatx sempre ha estat buscar solucions als clients i optimitzar els resultats de la problemàtica plantejada.

L’especialització en dret administratiu és una de les nostres senyes d’identitat. Això determina que altres despatxos professionals (advocats, enginyers, arquitectes, economistes) ens confiïn els expedients dels seus clients en matèria d’expropiació forçosa, d’urbanisme, de medi ambient, del sector energètic o del turisme, per posar alguns exemples, per obtenir els millors resultats i la màxima satisfacció dels seus clients.