Domini Públic i Infraestructures

Els béns propietat de les administracions públiques, patrimonials o demanials, comparteixen un règim administratiu comú de protecció, que es reforça amb prerrogatives addicionals per als béns destinats a un ús o servei públic.