Dret Immobiliari

La propietat immobiliària és objecte de múltiples operacions de transmissió, gravamen o altre tipus de transaccions entre particulars o empreses, amb una notable transcendència a nivell econòmic, tributari i urbanístic.