Expropiacions

L’expropiació és la transferència forçosa del dret de propietat d’un particular a l’Administració Pública o a una entitat beneficiària, per raó d’un interès públic i previ pagament d’una indemnització