Gestió Urbanística

La gestió urbanística comprèn aquelles operacions jurídiques i tècniques necessàries per portar a la pràctica les determinacions del pla urbanístic.