Habitatge

La Constitució Espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i les administracions públiques han desenvolupat polítiques i normatives tendents a garantir la qualitat dels habitatges o l’accés a habitatges subjectes a un règim de protecció pública.