Abogados Expropiaciones Urbanismo-cal-bcn

ADVOCATS ESPECIALISTES EN EXPROPIACIONS

ADVOCATS ESPECIALISTES

ADVOCATS ESPECIALISTES

EN EXPROPIACIONS

URBANISME I CONTRACTACIÓ PÚBLICA

URBANISME I CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Sector Públic

Cuch – Aguilera Legal ofereix assessorament i formació en qüestions d’organització i funcionament del sector públic i de defensa dels drets dels particulars.

Expropiacions i Urbanisme

La nostra actuació professional comprèn tant l’assessorament especialitzat en els tràmits d’aprovació i execució del planejament com la defensa administrativa i judicial en tot tipus de procediments urbanístics, expropiatoris o de limitació de drets o afectació d’activitats econòmiques.

Medi Ambient

El nostre bufet assessora i defensa els ciutadans en la defensa del seu dret al medi ambient i a les empreses en la tramitació d’expedients de concessió de llicències d’activitats, en actuacions preventives, en expedients sancionadors, de clausura o d’altre tipus.

Sectors Regulats

Al nostre despatx l’assessorem en la interpretació i aplicació de la normativa vigent i defensem els seus interessos en qualsevol expedient administratiu o judicial relacionat amb els mercats, la seva regulació, i la prestació dels serveis públics.

Vols estar al dia de les nostres publicacions?
Subscriu-te

El teu nom i adreça de correu electrònic ens servirà per enviar-te les actualitzacions del nostre blog.

Solucions reals amb persones reals

La trajectòria dels socis del bufet ha girat entorn del convenciment que l’administració està al servei del conjunt de la societat , i ha d’actuar amb la menor afectació dels drets individuals. Quan aquest principi bàsic no es respecta, ha de ser objecte de la corresponent resposta amb els mitjans jurídics que el mateix ordenament posa a la seva disposició.