Assessoria Medioambiental per a Empreses

Les activitats industrials poden tenir un fort impacte en el medi ambient, especialment si en els seus processos productius fan servir substàncies tòxiques, provoquen emissions molestes o abocaments perillosos.