Defensa davant la Contaminació Ambiental

El territori i les persones que hi habiten estan dotats d’un règim jurídic de protecció enfront de les agressions que puguin produir les activitats humanes.