Emissions i Abocaments

Una de les problemàtiques més acusades de les activitats industrials són els abocaments i emissions de substàncies que poden danyar el medi ambient o les persones.