Espais Naturals i Protecció de Flora i Fauna

L’ordenament jurídic estableix una normativa reguladora dels espais naturals i espècies especialment sensibles per assegurar la pervivència de valors naturals com la flora, la fauna o el paisatge natural.