Llicències i Legalizacions d’Activitats

Les activitats econòmiques estan subjectes al control ambiental de l’Administració per imposar les mesures necessàries per minimitzar el seu impacte en el medi.