Tractament i Gestió de Residus

L’activitat humana genera una gran quantitat de residus, i el seu adequat tractament i gestió és fonamental per al desenvolupament de la societat.