Usos del Medi Rural

El medi rural té unes característiques morfològiques i una singularitat econòmica, estratègica i social que determina l’existència d’un conjunt de normes per regular el seu ús i explotació.