Política de privacitat

Tractament de dades de caràcter personal

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i la normativa vigent, l’informem que les dades personals facilitades i les generades per la navegació en aquest lloc web, seran tractades per CUCH–AGUILERA LEGAL, SLP en base al seu consentiment i amb  les següents finalitats: 

Per mantenir relació establerta amb el responsable i tramitar, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició i l’enviament d’informació del seu interès.

Remissió de comunicacions, comunicacions comercials i publicitàries, sempre que s’hagi autoritzat prèviament i de forma expressa, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis.

Per fer estudis estadistics

Conservació de les dades: es conservaran mentre romangui la finalització per a la qual són tractats hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari amb aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció.

Les dades personals no seran comunicades a tercers a excepció  que hi hagi obligació legal. No es preveu la transferència internacional de dades.

Els Usuaris, marcant les caselles corresponents i entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del Responsable sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al Responsable són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, escrivint al Responsable del tractament, CUCH–AGUILERA LEGAL, SLP,  amb domicili a la Trav. de Gràcia, 97, 3-1, 08006 de Barcelona, o per correu-e escrivint a info@cal-bcn.com . També pot exercitar la tutela dels seus drets davant la Agència Española de Protecció de Dades.