Política de privacitat suscripció publicacions

De conformitat al que estableix la normativa, l’informem que el seu correu electrònic facilitat serà usat per CUCH–AGUILERA LEGAL, SLP en base al seu consentiment i per enviar-li les nostres publicacions per correu electrònic.  Les seves dades personals seran conservades mentre duri la finalitat per a la qual són tractades i en qualsevol cas durant el temps que estableixi la legislació vigent o quan se sol·liciti la supressió,  no seran cedides a tercers a excepció dels supòsits previstos per la llei, ni està prevista la transferència internacional de dades. En qualsevol moment pot oposar-se a el tractament de les seves dades amb la finalitat indicada fent clic a l’enllaç “donar-se es baixa” del peu de pàgina que consta en cada comunicació que rebi o escrivint a info@cal-bcn.com

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, escrivint al responsable del tractament, CUCH–AGUILERA LEGAL, SLP,  amb domicili a la Trav. de Gràcia, 97, 3-1, 08006 de Barcelona, o per correu-e escrivint a info@cal-bcn.com  . També pot exercitar la tutela dels seus drets davant la Agència Española de Protecció de Dades.