APARICIÓ EN LA REVISTA MÓN JURÍDIC MARÇ 2017

(10-04-2017)

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha realitzat aquest any a través de la Comissió de Prospectives Socioprofesionales- la tercera Radiografia de la Professió de l’Advocacia. Es tracta d’un baròmetre que té com a objectiu analitzar i definir el perfil dels col·legiats, des del seu estructura passant per l’organització interna, les especialitats dels advocats / es, el tipus de clients, les dades sociològiques i demogràfiques dels professionals, així com les tendències i necessitats de la professió.

El nostre soci Jordi Aguilera va participar en la presentació del resultat de l’enquesta de l’advocacia de Barcelona.