ASSISTÈNCIA WEBINAR COMUNITATS ENERGÈTIQUES

ASSISTÈNCIA AL WEBINAR SOBRE AJUDES A PROJECTES PILOT DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES

28/01/2022

El passat mes de gener CUCH-AGUILERA LEGAL va assistir al webinar celebrat per l’IDAE per a presentar les convocatòries de subvencions a projectes pilot de comunitats energètiques.

Les comunitats energètiques són una manera de promoure que la ciutadania, les empreses i les entitats locals assumeixin un paper actiu en la producció de l’energia que consumiran, amb els beneficis econòmics, ambientals i socials que això comporta.

El webinar va posar de manifest les dificultats per a posar en marxa aquests instruments, no només a nivell tecnològic i financer, sinó també a nivell jurídic i de governança.

CUCH-AGUILERA LEGAL està posant els seus esforços al servei de les entitats locals que desitgen impulsar aquests projectes per a superar les barreres i llacunes legals que existeixen avui dia en aquesta matèria.