COL·LABORACIÓ AMB INLAB FIB – TURNITON

COL·LABORACIÓ AMB INLAB FIB PER A DESENVOLUPAR UN SISTEMA D‘ENCESA REMOTA D’EQUIPS INFORMÀTICS

    17-09-2020

    Les noves tendències de treball a distància, juntament amb el context energètic i econòmic actual, posen de manifest alguns problemes com són els equips que romanen encesos durant mesos per a poder teletreballar des dels domicilis dels treballadors connectant-se als ordinadors de l’oficina. Això suposa costos econòmics, costos ambientals, desgast dels equips, exposició a riscos d’intrusos , dificultats i retards per a actualitzar el programari els equips.
    Per a resoldre aquests problemes, el inLab FIB – un laboratori d’Innovació i Desenvolupament de la facultat d’Informàtica de Barcelona de la UPC, especialitzat en aplicacions i serveis basats en les últimes tecnologies-, ha desenvolupat una eina que permet encendre els equips remotament. En la fase final del projecte, per a assegurar la seva compatibilitat amb les múltiples plataformes, programes, equips i proveïdors existents en el mercat, ha comptat amb la col·laboració de CUCH-AGUILERA LEGAL per a conèixer, des del punt de vista de l’usuari, les dificultats amb les quals es trobarà l’eina quan sigui comercialitzada en el futur i poder resoldre-les de forma anticipada.
    Una interessant i profitosa col·laboració per a totes dues parts.