CONFERÈNCIA CEEC

07/07/2022

Fantàstica sessió organitzada pel CEEC (Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya), sobre l’eina INSIGA per a gestió de comunitats energètiques.

Molt il·lustrativa l’explicació del seu gènesi i de la solució plantejada, i molt interessants les diferents experiències de comunitats energètiques de Castella-la Manxa, Canàries, Menorca… És necessari fomentar aquest tipus de comunitats per a aconseguir una transició cap a una societat més sostenible i amb una governança en mans de la societat (ciutadans i empreses).

Va quedar demostrat que les eines existeixen i que hi ha equips tècnics capaços de plantejar solucions per a cada situació.

En CUCH-AGUILERA LEGAL hem participat en alguns projectes per a fer realitat aquestes comunitats energètiques i sens dubte continuarem apostant per aquesta mena d’iniciatives transformadores.