DEBAT SOBRE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

DEBAT SOBRE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

(22-03-2019)

Ahir es va celebrar a l’edifici històric del Borsí, al barri Gòtic de Barcelona, ​​un debat sobre el dret al medi ambient i la sostenibilitat com un dels eixos principals del “Pla de Barris” de Barcelona, ​​que juntament amb el dret a la salut, el dret a l’habitatge, o el dret a l’educació, entre d’altres, han articulat un seguit d’accions per millorar els barris de la ciutat.

Durant el debat, liderat per responsables en matèria ambiental i de sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea metropolitana, i per representants del teixit associatiu de la Ciutat, es va destacar la necessitat de repensar des de les institucions aspectes com la mobilitat metropolitana, la gestió de els residus domèstics o la rehabilitació integral dels habitatges, entre d’altres, però també la importància d’implicar la ciutadania en les decisions relatives a aquestes qüestions tan importants per a la nostra ciutat.

També va ser rellevant la dada facilitada segons el qual, diversos estudis havien posat de manifest que existia sovint una relació de proporció directa entre la renda dels diferents Barris de la Ciutat i la implicació ciutadana en la gestió d’aquests temes, i en canvi la relació era de proporció inversa entre la renda disponible dels barris i les anomenades “servituds energètiques” o el comportament sostenible en matèria gestió de residus o de mobilitat, per exemple.

Per tot això es va concloure que era important centrar els esforços col·lectius en aquells barris menys afavorits, ja que són els que més pateixen les conseqüències negatives de la contaminació, de les necessitats energètiques o de la producció i gestió de residus.