Jornada Forestal de Sant Francesc

19/10/2022

El passat 4 d’octubre de 2022 vàrem assistir a la Jornada de Sant Francesc a Caldes de Montbui, on es va presentar el projecte “Mercat voluntari dels crèdits climàtics, una eina per fomentar la gestió multifuncional dels boscos: LIFE CLIMARK”, a través del qual es volen promocionar els “Projectes forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic PROMACC” a la vista de l’evident impacte dels mateixos en els serveis ecosistèmics.

Es tracta d’una iniciativa catalana que resulta especialment interessant quant a que estableix una metodologia per quantificar l’impacte d’una millor gestió forestal en els tres eixos principals d’un ecosistema: la captació de diòxid de carboni com a gas d’efecte hivernacle, la millora del cicle i aprofitament de l’aigua i el foment de la biodiversitat.

No arriba a generar cap dret d’emissió de gasos, que es mouen en el mercat regulat sinó que és un mecanisme de foment en el que l’Administració certifica el destí dels fons i la millora del ecosistema.

Es tracta per tant d’un sistema de finançament per a projectes de gestió forestal en un territori definit enfocat a entitats i administracions en el marc de la responsabilitat corporativa per compensar la petjada d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i per contribuir a la millora de la biodiversitat, en el que a través una metodologia amb segell oficial de verificació administrativa, permet fer palesa i publicitat de la millora mediambiental que ha generat la contribució econòmica.

La iniciativa és molt interessant, però temem que encara no serà prou efectiu a nivell general ja que no està prevista quina demanda hi haurà i el finançament inicial del projecte PROMAC i les primeres actuacions encara les hauran de suportar el propietaris, que es veuen compromesos en el projecte durant 15 anys.

El que ara caldrà és una bona campanya publicitària institucional per tal que les empreses s’animin a contribuir a la millora dels ecosistemes per aquesta via.