JORNADA SOBRE SMART CITIES

    18-12-2019

    El passat 18 de desembre va tenir lloc a Barcelona una conferència sobre el futur de les ciutats organitzat per KNOWURBANNET, una xarxa de professionals especialistes en diverses disciplines amb l’objectiu de compartir i generar coneixement entorn al futur de les ciutats. L’objectiu és detectar les millores a nivell tecnològic, de governança i de relacions socials que han d’adoptar-se per a fer de les ciutats un lloc més idoni per a satisfer les necessitats de les persones: seguretat, mobilitat, qualitat ambiental, economia, món laboral, etc.

    En el marc de la conferència es van debatre aspectes relacionats amb l’economia circular, la mobilitat elèctrica o autònoma, o la millora en les xarxes de proveïment de serveis essencials com l’aigua, per posar uns exemples.

    Sens dubte serà necessari impulsar més esdeveniments d’aquest tipus per a fer front als enormes reptes als quals s’enfronta la humanitat a principis del segle XXI.