NOVA EDICIÓ DEL SUSTAINABLE ENERGY DAYS

NOVA EDICIÓ DEL SUSTAINABLE ENERGY DAYS

    06/06/2019

    El passat 6 de juny, en el marc del Campus Diagonal – Besòs de Barcelona, ha tingut lloc l’edició 2019 del Sustainable Energy Days. En aquesta edició ha comptat amb la participació de destacades autoritats de la Comissió Europea, de l’Agència Europea per a la Fusió Nuclear, o d’empreses i universitats dedicades al desenvolupament de solucions energètiques sostenibles.

    Cal destacar, per exemple, com una empresa barcelonina està aportant solucions per a reduir enormement els costos econòmics i ambientals de prospecció per a determinar la ubicació idònia dels parcs eòlics marins, o bé com una illa del sud d’Anglaterra ha aconseguit convertir-se en una comunitat energètica autònoma.

    Aquest tipus d’iniciatives permet compartir coneixement, desenvolupar noves tecnologies i conèixer les tendències en matèria de governança relatives a aquesta qüestió. Tot això ha de permetre avançar en un sistema energètic menys contaminant.