VISITA AL CENTRE NACIONAL DE MICROELECTRÓNICA

VISITA AL CENTRE NACIONAL DE MICROELECTRÓNICA

(28-07-2015)

El despatx CUCH-AGUILERA LEGAL ha visitat recentment el CENTRE NACIONAL DE MICROELECTRÒNICA (CNM), instal·lació ubicada al Parc de Recerca de la UAB dependent del CSIC.

L’equip del despatx va tenir l’oportunitat de conèixer els processos de fabricació de xips, transistors i circuits impresos, amb la particularitat que el CNM treballa a escala nanomètrica, és a dir, una mida mil milions de vegades més petita que el metro. Això suposa aplicar severes mesures d’higiene i precisió, el que obliga a treballar en l’anomenada “Sala Blanca” o “Clean Room”, en què els processos de treball i controls d’accés són molt estrictes i rigorosos.

Aquest CNM porta a terme projectes de gran importància i una part molt significativa del seu finançament prové de subvencions obtingudes en base a projectes presentats en convocatòries de concurrència competitiva davant la Unió Europea.