VISITA AL FONS MUSEÍSTIC DEL MNAC

VISITA AL FONS MUSEÍSTIC DEL MNAC

    (20-02-2020)

    De la mà del Director del MNAC, Pepe Serra, i gràcies a Barcelona Global, vam tenir la sort d’accedir al fons d’obra que l’MNAC té dipositat en les seves dependències que no es pot exhibir, bé per falta d’espai, bé per mal estat de conservació d’algunes peces, o bé per no tenir la rellevància necessària per a ser exhibida.

    Així mateix el Director va explicar que els criteris per a decidir l’exhibició d’una peça determinada estan canviant amb el pas del temps: si antigament s’exhibia una obra per ser d’un autor conegut o pioner en el seu temps, o bé per la tècnica emprada en la peça, recentment es tenen en compte altres aspectes com pugui ser, per exemple, la rellevància del que la peça mostra tenint en compte el context social en què va ser produïda l’obra d’art, encara en el cas que la tècnica emprada pugui no ser tan destacada com en altres obres.

    Aquest criteri s’emmarca en un nou concepte de museu que a poc a poc va imposant-se, en què no es tractarà tant d’exhibir peces i dir-li a l’usuari què té a veure i en quina ordre, sinó que el museu ha de generar diàleg entre la societat, ha de plantejar preguntes al visitant, i les respostes no sempre han de ser úniques i correctes, sinó que potser tindran a  veure més amb sensacions, emocions i reflexions que no amb dades històriques i tècnics.