Autorizacions, Llicències i Concessions

L’ordenament jurídic subjecta l’exercici de determinades activitats a diversos tipus d’autorització administrativa, per garantir que amb aquesta activitat no es posa en risc l’interès general, ja sigui per motius ambientals, de seguretat per a les persones o per protegir el domini públic.