Contratctes del Sector Públic

La consecució dels fins de l’Administració es porta a terme mitjançant una actuació directa d’ella mateixa o mitjançant l’encàrrec a tercers particulars, a través dels contractes del sector públic, perquè realitzin determinades obres, lliuraments de béns o prestació de serveis..