Dret de la Unió Europea

Cada vegada més , la vida dels ciutadans europeus està condicionada per les decisions que adopten les institucions europees en el marc dels diversos tractats fundacionals, a través de les normes de dret derivat, compost de reglaments d’aplicació directa i de directives, que han ser transposades pels estats membres.