Organització del Sector Públic

El sector públic s’organitza mitjançant òrgans i entitats de diversos tipus per a satisfer de forma més àgil i coordinada les necessitats col·lectives, i se subjecta a unes normes de funcionament per garantir el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, objectivitat, transparència i defensa de l’interès general.