Subvencions i Col·laboracions

Subvencions

L’activitat administrativa utilitza en ocasions instruments de foment, consistents en premiar als particulars i a les empreses perquè realitzin determinades activitats d’interès general (investigació científica, estalvi energètic, exportació, transferència de tecnologia, etc.), mitjançant deduccions fiscals, crèdits o concessió de subvencions, entre d’altres.

L’activitat administrativa utilitza en ocasions instruments de foment, consistents en premiar als particulars i a les empreses perquè realitzin determinades activitats d’interès general (investigació científica, estalvi energètic, exportació, transferència de tecnologia, etc.), mitjançant deduccions fiscals, crèdits o concessió de subvencions, entre d’altres.

El nostre despatx ofereix assessorament jurídic relatiu a la sol · licitud i concessió de subvencions, així com en relació a processos de col·laboració entre el sector públic i el sector privat de cara al desenvolupament de projectes de recerca i innovació tecnològica, davant l’Administració i els Tribunals:

Subvencions

  • Activitats i situacions subvencionables i programes sectorials existents.
  • Documentació per a la sol·licitud d’ajudes i subvencions.
  • Tramitació de l’expedient fins a la resolució administrativa de concessió de la subvenció.
  • Activitat fiscalitzadora de l’Administració sobre el compliment d’obligacions.
  • Impugnació d’acords de concessió o denegació de subvencions.

Assessorament a projectes de R + D + I

  • Projectes de recerca, desenvolupament científic i innovació tecnològica.
  • Processos de transferència de tecnologia.
  • Relacions jurídiques entre universitats, entitats públiques i sector privat.
  • Estratègies d’associació, captació de finançament i protecció jurídica de la R + D + I.