Subvencions

L’activitat administrativa utilitza en ocasions instruments de foment, consistents en premiar als particulars i a les empreses perquè realitzin determinades activitats d’interès general (investigació científica, estalvi energètic, exportació, transferència de tecnologia, etc.), mitjançant deduccions fiscals, crèdits o concessió de subvencions, entre d’altres.