• Sectors Regulats

    Al nostre despatx l’assessorem en la interpretació i aplicació de la normativa vigent i defensem els seus interessos en qualsevol expedient administratiu o judicial relacionat amb els mercats, la seva regulació, i la prestació dels serveis públics.

SECTORS REGULATS

Al nostre despatx l’assessorem en la interpretació i aplicació de la normativa vigent i defensem els seus interessos en qualsevol expedient administratiu o judicial relacionat amb els mercats, la seva regulació, i la prestació dels serveis públics

.L’Administració Pública intervé activament en determinats sectors econòmics que per la seva importància estratègica i per afectar l’interès general, se sotmeten a unes regulacions especials per garantir la seguretat, la universalitat, la igualtat i la qualitat de la prestació de determinats serveis. Destaca el sector energètic per la seva elevada repercussió social i econòmica

D’altra banda, el sector públic actua en el mercat per assegurar que ningú trenqui les condicions òptimes ni es perjudiqui als consumidors i usuaris i per garantir, mitjançant la prestació de serveis públics, els drets fonamentals dels ciutadans

.

Consumidors i Drets de la Competència

Els drets dels consumidors i usuaris estan especialment protegits per la Constitució espanyola, que estableix que els poders públics garantiran la defensa, la informació i l’educació dels consumidors i usuaris, protegint els seus interessos.

Societat de la Informació i Protecció de Dades

Normes com la Llei de serveis de la societat de la informació o la llei orgànica de protecció de dades vénen a regular aquest sector cada vegada més present en les activitats dels ciutadans, les empreses i les administracions.

Comerç, Indústria,Turisme i Transports

El despatx CUCH – AGUILERA LEGAL l’assessora en els aspectes relacionats amb les facultats d’autorització, control i sanció que l’Administració exerceix sobre aquests sectors de l’activitat econòmica i social.

Sanitat, Salut Pública i Serveis Socials

L’Administració pública té una forta presència en el sector de la sanitat, la salut i els serveis socials, ja sigui prestant directament serveis als ciutadans, o bé regulant les activitats dels particulars.

Universitat, Educació, Cultura i Esport

En el nostre bufet, prestem assessorament en matèria d’intervenció de les administracions en educació, cultura i esport i sobre l’especial règim universitari.