Comerç, Indústria, Turisme i Transport

Comerç, Indústria, Turisme i Transport

L’Administració té la missió de reglamentar determinades activitats que, essent de caràcter privat, tenen incidència en l’esfera pública.

L’Administració té la missió de reglamentar determinades activitats que, essent de caràcter privat, tenen incidència en l’esfera pública.

L’exercici de les activitats comercials, la seguretat industrial, o la qualitat d’instal·lacions turístiques, per posar alguns exemples, han de ser objecte de reglamentació per protegir interessos col·lectius.

Al costat d’això, el transport és un element bàsic per al desenvolupament de les activitats humanes, tant referides al transport de persones com pel que fa al transport i logística de mercaderies.

El despatx CUCH – AGUILERA LEGAL l’assessora en els aspectes relacionats amb les facultats d’autorització, control i sanció que l’Administració exerceix sobre aquests sectors de l’activitat econòmica i social:

Comerç

 • Equipaments comercials: règim urbanístic, llicències comercials.
 • Horaris comercials, règim d’obertura en dies festius.
 • Recintes outlet, trama urbana, accessos.
 • Autorització de productes comercials.

Indústria

 • Seguretat industrial.
 • Compatibilitat urbanística, autoritzacions ambientals, registres d’empreses en sectors especials, infraccions i sancions.
 • Seguretat alimentària: Etiquetatge de productes, traçabilitat, OMG.
 • Certificació ecològica, subvencions.

Turisme

 • Establiments turístics: hotels, turisme rural, apartaments turístics, càmpings.
 • Agències de turisme i guies turístics.
 • Municipis turístics, horaris d’establiments comercials, obertura en dies festius.
 • Inspeccions, règim sancionador.

Transport

 • Transport de passatgers. Tren interurbà i metro urbà. Servei públic de taxi.
 • Taxes i preus públics. Concessió de servei de línies regulars.
 • Transport de mercaderies. Logística i intermodal: CIM, ZAL.
 • Règim de transport aeronàutic i naval.
 • Mercaderies perilloses i transports especials.
 • Correus i missatgeries.