Comerç, Indústria, Turisme i Transport

L’Administració té la missió de reglamentar determinades activitats que, essent de caràcter privat, tenen incidència en l’esfera pública.