Assesorament en Normativa Energètica

L’Administració té la funció de regular el mercat energètic per garantir que el subministrament energètic sigui continuat, de qualitat i universal.

Així mateix, ha de vetllar per millorar l’eficiència energètica i l’ús d’energies menys contaminants per assegurar un medi sostenible per a les generacions futures i reduir el cost de l’energia per fomentar la competitivitat de les empreses.

En el nostre bufet assessorem operadors del sistema i a usuaris i consumidors afectats per la complexa normativa energètica:

Mercat energètic: Energia elèctrica, gas i hidrocarburs.

 • Generació, transport, distribució i comercialització de recursos energètics.
 • Mercat elèctric i de gas. Sistema tarifari i preus energètics.
 • Convenis de rescabalament.
 • Acords de subministrament i condicions d’accés i connexió a xarxes de distribució i transport.

Eficiència energètica i renovables

 • Energies Renovables. Compliment d’objectius europeus.
 • Producció i autoconsum d’energia.
 • Plantes de producció d’energia en règim especial. Biocombustibles.
 • Règims de contractació i prestació de serveis energètics ( ESE o ESCO ).
 • Certificats d’eficiència energètica.
 • Subvencions, beneficis fiscals.
 • Contractació pública energètica.