Sanitat, Salut Pública i Serveis Socials

Sanitat, Salut Pública i Serveis Socials

L’Administració pública té una forta presència en el sector de la sanitat, la salut i els serveis socials, ja sigui prestant directament serveis als ciutadans, o bé regulant les activitats dels particulars per evitar que causin perjudicis a altres persones o la col·lectivitat en general.

L’Administració pública té una forta presència en el sector de la sanitat, la salut i els serveis socials, ja sigui prestant directament serveis als ciutadans, o bé regulant les activitats dels particulars per evitar que causin perjudicis a altres persones o la col·lectivitat en general.

L’Administració pública té una forta presència en el sector de la sanitat, la salut i els serveis socials, ja sigui prestant directament serveis als ciutadans, o bé regulant les activitats dels particulars per evitar que causin perjudicis a altres persones o la col·lectivitat en general.

Això genera múltiples relacions entre l’Administració, les empreses i els particulars, subjectes a un règim jurídic complex. Per això oferim el nostre assessorament especialitzat:

Sanitat

 • Hospitals, farmàcies. Activitats funeràries, tanatoris i cementiris.
 • Autoritzacions per a l’exercici d’activitats i professions de la salut.
 • Taxes i preus públics.
 • Reconeixement de drets, danys per prestacions mèdiques.
 • Convenis amb entitats, contractes de subministrament.

Salut pública

 • Infraccions i sancions contra la salut pública.
 • Seguretat alimentària.
 • Mesures coercitives en matèria de salut pública: campanyes obligatòries.

Serveis socials

 • Dret a prestacions socials.
 • Convenis amb entitats del Tercer Sector.
 • Subvencions, entitats col·laboradores de l’Administració.