Seguretat Pública i Privada

Les forces i cossos de seguretat, sota la dependència del Govern, tenen com a missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana.