Normativa en Seguretat Pública i Privada

Seguretat Pública i Privada

Les forces i cossos de seguretat, sota la dependència del Govern, tenen com a missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana.

Les forces i cossos de seguretat, sota la dependència del Govern, tenen com a missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana.

La Llei regula les funcions, principis bàsics d’actuació i estatuts de les Forces i Cossos de Seguretat.

Al costat dels cossos de seguretat de l’Estat, hi ha serveis de seguretat privats que s’han de subjectar a un règim jurídic administratiu especial donat el seu potencial impacte en la llibertat i seguretat de les persones.

També hi ha una regulació especial per a la protecció civil en cas de situacions d’emergències o de força major que preveu la restricció de drets individuals.

El despatx CUCH – AGUILERA LEGAL ofereix el seu assessorament sobre normativa vigent en matèria de seguretat:

Seguretat Pública

  • Policia i exèrcit.
  • Plans d’emergència i protecció civil.
  • Protecció d’Incendis.
  • Responsabilitat patrimonial i indemnitzacions.

Seguretat Privada

  • Empreses de seguretat privada i vigilants privats.
  • Autoritzacions per a l’ús d’armes.
  • Convenis de col·laboració, competències publico-privades.
  • Infraccions i sancions.