Telecomunicacions i Mitjans Audiovisuals

El sector de les telecomunicacions i de mitjans audiovisuals, pel seu impacte polític, econòmic i social, i per afectar el domini públic radioelèctric, està subjecte a regulació administrativa.