Universitats, Educació, Cultura i Esport

Universitats, Educació, Cultura i Esport

La Constitució espanyola reconeix el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats.

La Constitució espanyola reconeix el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats.

Així mateix reconeix l’autonomia de les universitats, el dret a la creació de centres docents i la necessitat que les administracions promoguin i tutelin l’accés a la cultura i l’esport.

En el nostre bufet, prestem assessorament en matèria d’intervenció de les administracions en educació, cultura i esport i sobre l’especial règim universitari:

Universitats

 • Organització i autonomia universitària. Titulacions, centres adscrits.
 • Gestió i finançament de la R + D, règim dels investigadors, programes competitius.
 • Convenis de col·laboració amb el sector públic i privat, fundacions mixtes.

Educació

 • Dret a una educació primària i secundària obligatòria.
 • Batxillerat i formació professional.
 • Concerts educatius.
 • Autorització de centres i instal·lacions.
 • Beques i subvencions.

Cultura i esports

 • Protecció de béns d’interès cultural, històric, artístic i arquitectònic.
 • Federacions, titulacions i formació esportiva.
 • Celebració d’esdeveniments esportius.