Universitats, Educació, Cultura i Esport

La Constitució espanyola reconeix el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats.